Thứ 4 - Ngày 16/01/2019
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ Y TẾ TỈNH THÁI BÌNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính:  
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
1 Cấp lại phiếu tiếp nhận hồ sơ quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm trường hợp thay đổi, bổ sung nội dung đã đăng ký Sở Y Tế
2 Cấp phiếu quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm. Sở Y Tế
3 Cấp lại phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam trường hợp thay đổi nội dung đã đăng ký Sở Y Tế
4 Cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam Sở Y Tế
5 Thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc đối với thuốc dùng ngoài. Sở Y Tế
6 Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) trường hợp thay đổi, bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản Sở Y Tế
7 Gia hạn giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP). Sở Y Tế
8 Cấp giấy chứng nhận“Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) Sở Y Tế
9 Cấp giấy chứng nhận“Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP). Sở Y Tế
10 Cấp thẻ người giới thiệu thuốc Sở Y Tế
11 Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ hội thảo thuốc Sở Y Tế
12 Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) Sở Y Tế
13 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đối với Giấy chứng nhận có thời hạn) Sở Y Tế
14 Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Sở Y Tế
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh tron Sở Y Tế
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Sở Y Tế
17 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược Sở Y Tế
18 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam Sở Y Tế
19 Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị. Sở Y Tế
20 Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị. Sở Y Tế
21 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại Việt Nam cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Sở Y Tế
Thủ tục hành chính
Bản quyền thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 239 - Hai Bà Trưng – Thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 02273.831.392, Fax: +84-0227-3830.623.
-