Thứ 2 - Ngày 10/12/2018
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ Y TẾ TỈNH THÁI BÌNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính:  
Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị.

Thủ tục

Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

Bước 2:

a) Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh. ;

- Thời gian: 5 ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30

b) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và gửi cho người đề nghị nhận lại chứng chỉ hành nghề Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ đề nghị nhận lại chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị nhận lại chứng chỉ hành nghề sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ ;

Bước 3: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Sở Y tế trả lại bản chính Chứng chỉ hành nghề dược cho cơ sở kinh doanh thuốc. Trường hợp không trả lại phải có văn bản trả lời.

Bước 4: Công dân nhận kết quả theo phiếu tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Cách thức thực hiện

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị Nhận lại Chứng chỉ hành nghề dược;

Số lượng hồ sơ (bộ)

01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Y tế tỉnh Thái Bình.

Kết quả thực hiện TTHC

Trả lại bản chính Chứng chỉ hành nghề dược.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Đơn đề nghị Nhận lại Chứng chỉ hành nghề dược;

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

-  Nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trong trường hợp cơ sở kinh doanh thuốc thay đổi người quản lý chuyên môn về dược;

- Nộp đơn xin đóng cửa, hạ biển, ngừng hoạt động kinh doanh thuốc có xác nhận của phòng Y tế địa phương nơi kinh doanh trong trường hợp cơ sở kinh doanh thuốc chấm dứt hoạt động kinh doanh;

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006  của Chính Phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược và Nghị Định 79/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy đinh của Luât Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

/CuteUpload/TinTuc/File/4.Mau don nhan lai CCHN Duoc co so.pdf
File đính kèm
Thủ tục hành chính
Bản quyền thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 239 - Hai Bà Trưng – Thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 02273.831.392, Fax: +84-0227-3830.623.
-