Thứ 2 - Ngày 10/12/2018
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ Y TẾ TỈNH THÁI BÌNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính:  
Cấp giấy chứng nhận“Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

Thủ tục

Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP):

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại cơ sở trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩnThực hành tốt nhà thuốccho cơ sở trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra đạt yêu cầu.

ối với trường hợp cần khắc phục, Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục những tồn tại đã được nêu trong biên bản kiểm tra. Cơ sở cần khắc phục và có báo cáo bằng văn bản trong vòng 30 ngày sau ngày kiểm tra, nếu sau 30 ngày cơ sở ch­ưa khắc phục đ­ược mà vẫn muốn xin cấp giấy chứng nhận thì cần phải nộp hồ sơ đ được kiểm tra lại.

ối với trường hợp phải kiểm tra lại, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục và đ nghị kiểm tra của cơ sở, Sở Y tế tiến hành kiểm tra.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Thành phần hồ sơ

* Hồ sơ đăng ký kiểm tra lần đầu nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (đối với cơ sở thẩm định lần đầu), gồm:

- Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc”;

- Bản sao Giấy phép thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có chứng thực hoặc có chữ ký và đóng dấu xác nhận của cơ sở);

- Sơ đồ tổ chức của cơ sở;

- Sơ đồ vị trí địa lý và thiết kế của kho bảo quản thuốc;

- Danh mục thiết bị bảo quản, phương tiện vận chuyển, phân phối của cơ sở hoặc văn bản tài liệu giới thiệu về pháp nhân, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản của bên nhận hợp đồng (trường hợp việc vận chuyển thuốc được thực hiện dưới hình thức hợp đồng).

Số lượng hồ sơ (bộ)

01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không quá 20 ngày làm việc (trừ các trường hợp cơ sở cần khắc phục tồn tại).

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Y tế tỉnh Thái Bình.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Phí, lệ phí

4.000.000 đồng/giấy chứng nhận

Tên mẫu đơn tờ khai

Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc” (đăng ký kiểm tra lần đầu)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 48/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính về việc qui định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

/CuteUpload/TinTuc/File/38.PDF.pdf
File đính kèm
Thủ tục hành chính
Bản quyền thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 239 - Hai Bà Trưng – Thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 02273.831.392, Fax: +84-0227-3830.623.
-