Thứ 2 - Ngày 10/12/2018
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ Y TẾ TỈNH THÁI BÌNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính:  
Cấp lại phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam trường hợp thay đổi nội dung đã đăng ký

Thủ tục

Cấp lại phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam đối với trường hợp thay đổi nội dung đã đăng ký

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Sở Y tế tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định, Sở Y tế cấp cho đơn vị nộp hồ sơ số phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm;

- Nếu hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết nội dung chưa đáp ứng cần phải sửa đổi, bổ sung (nêu cụ thể nội dung chưa đáp ứng).

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung đáp ứng theo quy định, Sở Y tế ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Thành phần hồ sơ

Đối với các sản phẩm mỹ phẩm đã công bố và được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, khi có thay đổi các nội dung quy định, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị bổ sung (đối với các nội dung không phải công bố mới) 

- Tài liệu có liên quan đến nội dung bổ sung và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ (bộ)

01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Y tế tỉnh Thái Bình.

Kết quả thực hiện TTHC

Số phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Phí, lệ phí

500.000 đồng/phiếu

Tên mẫu đơn tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 15/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính về việc qui định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

File đính kèm
Thủ tục hành chính
Bản quyền thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 239 - Hai Bà Trưng – Thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 02273.831.392, Fax: +84-0227-3830.623.
-