Thứ 4 - Ngày 16/01/2019
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ Y TẾ TỈNH THÁI BÌNH
Thông Báo
Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề

   
1. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
2. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện Nhi
3. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện Phụ sản 
4. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện Y học cổ truyền 
5. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện Mắt 
6. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện Phổi 
7. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện PHCN Thái Bình
8. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện phong da liễu Văn Môn
9. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện Tâm thần 
10. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện đa khoa Thành phố 
11. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện đa khoa Vũ Thư 
12. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện đa khoa Đông Hưng 
13. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện đa khoa Kiến Xương 
14. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện đa khoa Tiền Hải 
15. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải 
16. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện đa khoa Thái Thụy  Bổ sung1
17. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện đa khoa Thái Ninh 
18. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện đa khoa Hưng Hà 
19. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân 
20. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ 
21. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện đa khoa Phụ Dực, Bổ sung 1
22. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An
23. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh viện phụ sản An Đức
24. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Phòng khám đa khoa Phúc Sơn
25. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Phòng khám đa khoa Sao Mai
26. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Bệnh xá Công an tỉnh
27. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Trung tâm Da liễu
28. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với BVĐK Lâm Hoa Thái Bình
29. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với BVĐK tư nhân Lâm Hoa
30. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với BVĐK Lâm Hoa - Hưng Hà
31. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Phòng khám TTYTDP
32. Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký người hành nghề đối với Phòng khám đa khoa Quỳnh Côi
Sở Y tế Thái Bình
 
Bản quyền thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 239 - Hai Bà Trưng – Thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 02273.831.392, Fax: +84-0227-3830.623.
-