Thứ 4 - Ngày 16/01/2019
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ Y TẾ TỈNH THÁI BÌNH
Thông Báo
Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

    Thực hiện Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
Căn cứ Quy định tại Điều 6 Nghị định 103/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/7/2016: 
1. Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - BVĐK Phụ Dực, xem tại đây
2. Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - BVĐK Thành phố, xem tại đây
3. Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - BVĐK Đông Hưng, xem tại đây
4. Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS,xem tại đây
5. Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - Bệnh viện Phục hồi chức năng, xem tại đây
6. Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - BVĐK Quỳnh Phụ, xem tại đây
7. Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - Bệnh viện Nhi, xem tại đây
8. Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, xem tại đây
9. Bệnh viện đa khoa tỉnh tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học xem tại đây
10. Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa, xem GCN của SYT Bản tự công bố
Sở Y tế Thái Bình
 
Bản quyền thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 239 - Hai Bà Trưng – Thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 02273.831.392, Fax: +84-0227-3830.623.
-