Thứ 4 - Ngày 16/01/2019
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ Y TẾ TỈNH THÁI BÌNH
Thông Báo
Thông tin tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2018

   
1. Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2018 xem tại đây
2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2018 (Trình độ Bác sĩ, Bác sĩ y học dự phòng, Y tế công cộng, Kỹ sư) xem tại đây
3. Thông báo tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2018 xem tại đây
4. Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch và điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm tín chỉ của thí sinh tham gia xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2018. Chức danh: Bác sĩ, Bác sĩ y học dự phòng, Y tế công cộng, Kỹ sư. 
Nội dung xem tại đây
5. Thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo của thí sinh tham gia xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2018 xem tại đây
6. Thông báo đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 chức danh Bác sĩ đa khoa năm 2018 xem tại đây
7. Thông báo danh sách thí sinh tham gia xét tuyển nguyên vọng 2 viên chức ngành Y tế năm 2018, chức danh Bác sĩ xem tai đây
Sở Y tế Thái Bình
 
Bản quyền thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 239 - Hai Bà Trưng – Thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 02273.831.392, Fax: +84-0227-3830.623.
-