Thứ 7 - Ngày 22/09/2018
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ Y TẾ TỈNH THÁI BÌNH
Tin Tức
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế Thái Bình năm 2016

    Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế Thái Bình năm 2016
Quyết định của UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế Thái Bình năm 2016 xem tại đây
Quyết định của Sở Y tế Thái Bình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế Thái Bình năm 2016 và Danh mục gói 1 (Thuốc Generic) xem tại đây
Danh mục gói số 2 (Thuốc biệt dược) xem tại đây
Danh mục gói số 3 (Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu) và Danh mục gói số 4 (Dược liệu, vị thuốc YHCT) xem tại đây
Danh mục gói số 5 (Hóa chất) xem tại đây
Danh mục gói số 6 (Vật tư y tế) xem tại đây

Sở Y tế Thái Bình
 
Bản quyền thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 239 - Hai Bà Trưng – Thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 02273.831.392, Fax: +84-0227-3830.623.
-