• :
  • :
Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình (30/6/1954 – 30/6/2024), 20 năm ngày thành lập thành phố Thái Bình (30/6/2004 – 30/6/2024)!
Dự thảo

Công văn 2427 của Sở Y tế xin ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình