• :
  • :
Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình (30/6/1954 – 30/6/2024), 20 năm ngày thành lập thành phố Thái Bình (30/6/2004 – 30/6/2024)!
Dự thảo

Dự thảo xin ý kiến về việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực Y tế tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024-2023

Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ

Cơ quan soạn thảo: Sở Y tế

Ngày bắt đầu: 25/03/2024

Ngày kết thúc: 25/04/2024

Số lượt xem: 52

Góp ý: 0