• :
  • :
Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình (30/6/1954 – 30/6/2024), 20 năm ngày thành lập thành phố Thái Bình (30/6/2004 – 30/6/2024)!
Dự thảo

Văn bản xin ý kiến tham gia dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho các hoạt động công tác Y tế dự phòng – Dân số trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025