• :
  • :
Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình (30/6/1954 – 30/6/2024), 20 năm ngày thành lập thành phố Thái Bình (30/6/2004 – 30/6/2024)!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách đăng ký người hành nghề

Sở Y tế thông báo cơ sở đủ điều kiện tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2023  QĐ193 QĐ194

Sở Y tế thông báo cơ sở đủ điều kiện tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2024 QĐ153

Danh sách đăng ký người hành nghề của các đơn vị y tế:

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

QĐ679 QĐ954 CV228 QĐ320 QĐ1351 TTr616 QĐBV836 TTr803 CV113140122 BC666 TTr293 CV523 

CV989 TTr989 TTr1037 TTr1038 TTr1272 TTr1383   TTr1517 TTr1518 TTr829

Năm 2023: TTr112.1 TTr120 TTr121 TTr217 TTr237 TTr265 TTr831 TTr312 QĐ355 TTr395 TTr429 TTr464 

DS12/9 TTr543 TTr541 TTr616 TTr647 

Năm 2024: TTr11

2.  Bệnh viện Nhi

 QD221 QĐ330 QD491 QĐ803 QĐ1719 QĐ215 QĐ348 TTr169  TTr125 TTr108 TTr118 TTr131 TTr156

 TTr204 TTr17 TTr46 TTr62 TTr72 TTr89 TTr121 TTr151 TTr141 TTr187 TTr149 TTr194 TTr213

Năm 2023:

TTr31 TTr62 TTr93 TTr129

Năm 2024:

TTr02

3.  Bệnh viện Phụ sản QĐ409 DS27052021 DS0652022 TTr490 TTr709 DS709

Năm 2023: TTr06 TTr18 TTr210 TTr323 TTr352 TTr444 TTr554 DS12/9 TTr648 TTr815

Năm 2024: TTr38 TTr128 TTr122

Năm 2023:
 
Năm 2023: TTr36
 
Năm 2023: 
Tháng 2: TTr37
Tháng 3: TTr68 TTr34 TTr113 DS12/9
 
 
Năm 2023: TTr80(12/9) TTr102
 

9. Bệnh viện Da liễu cơ sở 1, 2 

DS TB15b QĐ1196 QĐ143 QĐ319  QĐ509 QĐ896 QĐ113A CC6104 QĐ106 DS119052021 DS219052021

 Tr68A TTr151 

Năm 2023: TTr103A1  103A2 103A3 TTr150 DS12/9CS1 DS12/9CS2

Năm 2024: TTr11 TTr11-1 TTr11-2

10.  Bệnh viện đa khoa Thành phố QĐ149 QĐ681  TTr952 DS952
Năm 2024: TTr32
 
Năm 2023 TTr44 TTr54 TTr65 TTr78 TTr88
Năm 2024: TTr13
 
Năm 2023: TTr265 TTr214 TTr278 TTr440 TTr596
 
 
 
Năm 2023: TTr22 TTr28 TTr51
 
Năm 2023: TTr109 DS12/9  TTr126 TTr138
Năm 2024: TTr03
 
Năm 2024: TTr17
 
Năm 2024: TTr30 DS
 
Năm 2023:
Năm 2024:
 
 
Năm 2024: DS08/01
 
22.  Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC QĐ179 QĐ761 QĐ1199 QĐ142 QĐ284 QĐ1647 DS19052021
Năm 2023: TTr09 TTr111 TTr289 TTr411
Năm 2024: TTr28
 
23.  Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình QĐ45 QĐ493 QĐ1449 QĐ352 CV26
Năm 2023: TTr38 TTr67 TTr108 TTr118 TTR125
Năm 2024: TTr01 TTr08 TTr11
 
24. Bệnh xá công an tỉnh QĐ1200 QĐ425
Năm 2023: QĐ12
 
25. Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh xem tại đây
Năm 2023: TTr46
 
26.  TYT thuộc huyện Hưng Hà  và TTYT Hưng Hà xem tại đây QĐ469 QĐ931 TTr117 CV1 QĐ585 
Năm 2023: TTr10 TTr33 TTr39 DS12/9
Năm 2024: TTr55
 
27.  TTYT Thái Thụy và TYT thuộc huyện Thái Thụy xem tại đây TTr24 TTr40 TTr19 TTr19.2 
Năm 2024: TTr01
 
28. TTYT Tiền Hải và TYT thuộc huyện Tiền Hải  xem tại đây QĐ663 QĐ1295 QĐ1619 QĐ503 QĐ590
 
29.  TTYT Đông Hưng và TYT thuộc huyện Đông Hưng 
Năm 2023: QĐ41 QĐ1217
 
30.  TTYT Kiến Xương và TYT thuộc huyện Kiến Xương xem tại đây QĐ567 QĐ165 QĐ217 QĐ218 
 
31. TTYT Thành phố và TYT thuộc Thành phố TB xem tại đây
Năm 2023: TTr23(12/9)
 
32. TTYT Vũ Thư và TYT thuộc huyện Vũ Thư xem tại đây QĐ543 TTr16 QĐ831 QĐ942 QĐ944
Năm 2023: QĐ111 QĐ05 QĐ04 TTr11 TTr80
Năm 2024: TTr06
 
33.  TTYT Quỳnh Phụ và TYT thuộc huyện Quỳnh Phụ xem tại đây QĐ509 QĐ565 QĐ46 TTr01 
Năm 2023: TTr03  TTr35
 
 
Năm 2024: TTr58
 
36.  Bệnh viện đa khoa Phúc Sơn
Năm 2023: 
Năm 2024:
 
37.  Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình 
Năm 2023: 
Năm 2024:
 
38. Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà 
 
39. Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa 
* Năm 2018 VB1 VB2 Vb3 VB4 Vb5 Vb6
* Năm 2019  CV3A CV3B CV4A CV4B CV5A CV5B CV5C CV08 CV10A  CV12C CV16A 
 
40. Bệnh viện lão khoa Phước Hải: GPHĐ QĐ5756 QĐ114 QĐ331 QĐ672 QĐ222 DS19052021 TTr18 
Năm 2023:
Năm 2024: TTr01
 
41. Bệnh viện Thái Bình
Năm 2024: TTr04 TTr17 TTr22 TTr25
 
42.Bệnh viện Mắt - Hà Nội
 
43. Phòng khám đa khoa Sao Mai  
Năm 2023: TTr12 TTr39 TTr91 TTr102 TTr126 TTr128
 
44. Phòng khám đa khoa Quỳnh Côi
Năm 2023: TTr02 TTRt6 DS01/8 TTr06
Năm 2024: TTr31
 

45. Phòng khám đa khoa Bảo Ngọc

Năm 2022 TTr02 TTr21 DS21 TTr20
 
46.. Phòng khám đa khoa Đức Bình
Năm 2023: TTr05 TTr10 TTr14 TTr34 TTr42 TTR65 TTr65
 
47.. Phòng khám đa khoa Quỳnh Phụ 
TTr46 TTr52 TTr1298
Năm 2024: TTr01 TTr02
 
48..  Phòng khám đa khoa Phúc An QĐ824 QĐ320 QĐ1082 QĐ1097 CV43 QĐ371 QĐ675 QĐ802
Năm 2024: TTR04
 
49..  Phòng khám đa khoa Lương Phú
Năm 2023:
 
50..   Phòng khám đa khoa Đại Dương Tiền Hải 
Năm 2023: TTr03 TTr28323 TTr10 TTr15
Năm 2024: TTr03
 
51.. Phòng khám đa khoa Anh Dũng
 
52. Phòng khám đa khoa Tâm Đức 
Năm 2024: TTr68 DS02/3
 
53.  Phòng khám đa khoa Hùng Vương
Năm 2023:
 
54.  Phòng khám đa khoa Kim Ngân
 

55.  Phòng khám đa khoa Y Hà Nội

Năm 2023: TTr01

Phòng khám đa khoa Trọng Nghĩa

Năm 2023: TTr01

Phòng khám đa khoa quốc tế Ruby Dental:

Năm 2023: TTr01

Phòng khám đa khoa Phúc Sơn An Tân

Năm 2023: TTr21 TTr23 TTr41

Năm 2024: TTr05

Phòng khám đa khoa Quang Trung

Năm 2023: TTr02 CV2574

Năm 2024: TTr08

 

56. Nha khoa Ánh Tuyết 

Năm 2023: DS DS26/9

 
57. Phòng khám nha khoa Gia Long :
Năm 2022:DS21012022
 
58.  Phòng khám nha khoa Quốc tế Ruby Dental TTr01 TTr01-01 TTr01-02 TTr01-03
 
59.Phòng khám nha khoa Tân Đệ
Năm 2023: TTr01
 
60. Phòng khám răng hàm mặt Hân Đào
Năm 2021: TTr1-1 TTr1-2 TTr1-3 TTr1-4
 
61. Phòng khám răng hàm mặt Hậu Huệ 1
Năm 2023 TTr
 
62.  Phòng khám răng hàm mặt Chương Chi
Năm 2023: TTrT4
 
63. Phòng khám siêu âm Thảo Linh TTr
 
64.  Công ty TNHH Melatec Thái Bình
Năm 2022: TTr
Năm 2023: TTr TTrT5 TTrT10
 
65. Phòng khám da liễu Bác sĩ Tùng DS1 DS2 CCHN
 
66. Phòng khám da liễu File
 
67. Phòng khám chuyên khoa Nhi Thái Bình file
 
68. Phòng khám Hòa Bình 
Năm 2022 TTr01
Năm 2023: TTr01 
Năm 2024:  TTr01 TTr02
 
69. Phòng khám xét nghiệm Thái Bình TTr
 
70. Phòng khám chuyên khoa Thy Ca 
Năm 2023:TTr18/9
 

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ y tế Tâm Đức:

Năm 2023: DS11/10

Phòng khám sản phụ khoa Hà Thành

Năm 2023: DS03/10

Phòng khám da liễu Bác sĩ Tân

Năm 2024: DS11/3

 

 
SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
 

Tác giả: Sở Y tế Thái Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Chưa có thông tin
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1.780
Tháng 04 : 50.181
Năm 2024 : 144.715