Căn cứ Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, Sở Y tế Thái Bình thông báo danh sách các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng, nội dung cụ thể: