A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm, thực phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018

 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Sở Y tế Thái Bình công bố danh sách các đơn vị tự công bộ sản phẩm, thực phẩm như sau:

1. Danh sách tiếp nhận từ 02/2/2018 - 20/4/2018, xem tại đây

2. Danh sách tiếp nhận từ 21/4/2018 - 25/5/2018, xem tại đây

3. Danh sách tiếp nhận từ 26/5/2018 - 24/8/2018, xem tại đây

4.. Danh sách tiếp nhận từ 25/8/2018 - 24/10//2018, xem tại đây

5. Danh sách tiếp nhận từ 01/01/2019 - 24/5//2019, xem tại đây

6. Danh sách tiếp nhận từ 27/5/2019 - 02/6/2019, xem tại đây

7. Danh sách tiếp nhận từ 03/6/2019 - 23/6/2019, xem tại đây

8. Danh sách tiếp nhận từ 24/6/2019 - 14/7/2019, xem tại đây

9. Danh sách tiếp nhận từ 15/7/2019 - 04/8/2019, xem tại đây

10. Danh sách tiếp nhận từ 05/8/2019 - 25/8/2019, xem tại đây

11. Danh sách tiếp nhận từ 16/9/2019 - 27/10/2019, xem tại đây

12.  Danh sách tiếp nhận từ 28/10/2019 - 10/11/2019, xem tại đây

13. Danh sách tiếp nhận từ 11/11/2019 - 24/11/2019, xem tại đây

14. Danh sách tiếp nhận từ 25/11/2019 - 29/12/2019, xem tại đây

15. Danh sách tiếp nhận từ 01/01/2020 - 20/01/2020, xem tại đây

15. Danh sách tiếp nhận từ 20/01/2020 - 01/3//2020, xem tại đây

16. Danh sách tiếp nhận từ 02/3/2020 - 15/3//2020, xem tại đây

17. Danh sách tiếp nhận từ 16/3/2020 - 03/5/2020, xem tại đây

18. Danh sách tiếp nhận từ 04/5/2020 - 10/5/2020, xem tại đây

19. Danh sách tiếp nhận từ 11/5/2020 - 7/6/2020, xem tại đây

20. Danh sách tiếp nhận từ 8/6/2020 - 21/6/2020, xem tại đây

21. Danh sách tiếp nhận từ 22/6/2020 - 28/6/2020 xem tại đây

22. Danh sách tiếp nhận từ 29/6/2020 - 05/7/2020 xem tại đây

23. Danh sách tiếp nhận từ 06/7/2020 - 29/7/2020 xem xem tại đây

24. Danh sách tiếp nhận từ 20/7/2020 - 26/7/2020 xem tại đây

 

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH

 

 


Tác giả: Sở Y tế Thái Bình
Nguồn:soyte.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm qua : 673
Lượt truy cập trong tháng : 8.237
Lượt truy cập trong năm: 33.472