• :
  • :
Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình (30/6/1954 – 30/6/2024), 20 năm ngày thành lập thành phố Thái Bình (30/6/2004 – 30/6/2024)!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Tỉnh uỷ về việc không uống rượu, bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và không uống rượu bia trước khi lái xe

Ngày 09/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về việc không uống rượu, bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và không uống rượu, bia trước khi lái xe.  Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, nhà nước và các đoàn thể có trách nhiệm: Nghiêm túc thực hiện việc không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực ở cơ quan, đơn vị; Trong các công việc của gia đình phải hạn chế sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác để không gây ảnh hưởng xấu đến xã hội; Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác.

Khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm quy định này cần thông báo với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý biết để có biện pháp xử lý. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm cần thông báo với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ biết để có biện pháp xử lý.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có trách nhiệm: Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tại cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; gương mẫu trong việc thực hiện các chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các quy định khác có liên quan của tỉnh.

Quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị để biết và nghiêm túc thực hiện; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định nêu trên và các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị theo tinh thần và nội dung Chỉ thị; tổ chức cho cán bộ, công chức viên chức ký cam kết không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và không uống rượu, bia trước khi lái xe.

Các hội nghị của các cấp uỷ, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đơn vị khi tổ chức bữa ăn trưa của ngày làm việc thì không sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn khác; Định kỳ 06 tháng và 01 năm, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng thời, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về Phòng, chống tác hại của việc lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung tiêu chí bình xét thi đua đối với tổ chức đảng và đánh giá, xếp loại đảng viên; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo bổ sung tiêu chí bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện quy định không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và không uống rượu bia trước khi lái xe theo nội dung Chỉ thị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và phản ánh việc thực hiện Chỉ thị ở các địa phương, ngành, cơ quan đơn vị trong tỉnh; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tác hại của việc lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác đối với sức khỏe và xã hội.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức đoàn thể nhân dân tron g tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc và giám sát việc thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Trong thời gian tới, việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU cần được các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, cộng đồng tích cực hưởng ứng mạnh mẽ hơn nữa, cùng với việc thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đồng thời gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khoẻ nhân dân, bảo vệ trật tự an toàn giao thông và  sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

 

Bs Trần Hương

                                                    

 


Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 300
Tháng 05 : 51.327
Năm 2024 : 229.279