A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cải cách thủ tục hành chính năm 2021

         Nhằm mục đích nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các đơn vị đoàn thể tham gia góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính cơ quan hành chính các cấp đã đề ra. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc  triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh kịp thời những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, chưa tốt công tác cải cách thủ tục hành chính Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 33/KH-SYT ngày 20/4/2021 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên cơ sở Quyết định số 3638/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021.

         Đối tượng tuyên truyền bao gồm toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong đơn vị và địa phương. Nội dung tuyên truyền tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của cơ quan, đơn vị; vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, các chủ trương thu hút đầu tư của Ngành, của tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính. Tuyên truyền thông qua hình thức thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính thông qua các loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, hệ thống Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của đơn vị, các cuộc thi, các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Công khai các thủ tục hành chính ở các cấp tỉnh, huyện, cấp xã. Chuyên trang, chuyên mục,… Chính vì vậy nên việc tuyên truyền phải đáp ứng được tính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp phù hợp với tình hình đặc điểm yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, lĩnh vực chuyên môn. Kết hợp tuyên truyền cải cách hành chính với tuyên tuyền chủ trương, chính sách đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân tìm hiểu và nắm bắt thông tin về cải cách hành chính trong từng giai đoạn của địa phương./.              

      


Tác giả: Thanh Tâm - Trung tâm CDC
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm qua : 460
Lượt truy cập trong tháng : 3.945
Lượt truy cập trong năm: 182.634