Thông báo: V/v gia hạn thời gian nhận báo giá hàng hoá Vắc xin sử dụng trong chương trình Tiêm chủng dịch vụ

Thông báo: V/v gia hạn thời gian nhận báo giá hàng hoá Vắc xin sử dụng trong chương trình Tiêm chủng dịch vụ

Kính gửi: Các đơn vị/các Công ty sản xuất, kinh doanh, phân phối.Hiện nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình có nhu cầu mua vắc xin sử dụng trong chương trình Tiêm chủng dịch vụ năm 2023-2024 phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Thông báo: V/v gia hạn thời gian nhận báo giá hàng hoá vắc xin sử dụng trong chương trình tiêm chung mở rộng và vitamin A liều cao

Thông báo: V/v gia hạn thời gian nhận báo giá hàng hoá vắc xin sử dụng trong chương trình tiêm chung mở rộng và vitamin A liều cao

         Kính gửi: Các đơn vị/các Công ty sản xuất, kinh doanh, phân phối.        Thực hiện Công văn số 1810/BYT-KH-TC ngày 03/4/2023 của Bộ Y tế về việc thực hiện triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu y tế dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Mời chào giá Vắc xin sử dụng trong chương trình Tiêm chủng dịch vụ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Mời chào giá Vắc xin sử dụng trong chương trình Tiêm chủng dịch vụ

               Kính gửi: Các đơn vị/các Công ty sản xuất, kinh doanh, phân phối.            Hiện nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình có nhu cầu mua vắc xin sử dụng trong chương trình Tiêm chủng dịch vụ năm 2023-2024 phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình:Mời chào giá Vắc xin sử dụng trong chương trình TCMR và Vitamin A liều cao

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình:Mời chào giá Vắc xin sử dụng trong chương trình TCMR và Vitamin A liều cao

Kính gửi: Các đơn vị/các Công ty sản xuất, kinh doanh, phân phối. Thực hiện Công văn số 1810/BYT-KH-TC ngày 03/4/2023 của Bộ Y tế về việc thực hiện triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu y tế dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình: Mời chào giá các mặt hàng Hóa chất, Vật tư y tế

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình: Mời chào giá các mặt hàng Hóa chất, Vật tư y tế

Kính gửi: Các đơn vị / Các công ty.  Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình có nhu cầu mua hóa chất, vật tư y tế sử dụng trong chương trình Tiêm chủng mở rộng tỉnh Thái Bình năm 2023. Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch và dự toán mua sắm, tổ chức lựa chọn nhà thầu, Trung tâm Kiểm soát ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm qua : 482
Lượt truy cập trong tháng : 14.164
Lượt truy cập trong năm: 72.224