1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH:

Giám đốc: Ông Hà Quốc Phòng

Di động: 0912 298311

E-mail: hqphong.syt@thaibinh.gov.vn

2. BỆNH VIỆN NHI:

Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Minh Chính

Di động: 0912404219

E-mail: ntmchinh.syt@thaibinh.gov.vn

3. BỆNH VIỆN PHỤ SẢN:

Giám đốc: Ông Đoàn Duy Mạnh

Di động: 0913 013500

E-mail: ddmanh.syt@thaibinh.gov.vn

4. BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN:

Giám đốc: Ông Nguyễn Hồng Việt

Di động: 0913001633

E-mail: nhviet.syt@thaibinh.gov.vn

5. BỆNH VIỆN MẮT:

Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Lịch

Di động: 0912519169

6. BỆNH VIỆN PHỔI:

Giám đốc: Ông Vũ Văn Trâm

Di động: 0985 833460

E-mail: vvtram.syt@thaibinh.gov.vn

7. BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG:

Giám đốc: Ông Phạm Quang Lịch

Di động: 0912 856870

E-mail: pqlich.syt@thaibinh.gov.vn

8. BỆNH VIỆN DA LIỄU:

Giám đốc: Bà Trần Kim Thúy

Di động: 0914857944

9. BỆNH VIỆN TÂM THẦN:

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Ngọc

Di động: 0912 291454

E-mail: nvngoc.syt@thaibinh.gov.vn

10. BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ:

Giám đốc: Bà Mai Thị Thúy Hằng

Di động: 0919 724668

E-mail: ntmhang.syt@thaibinh.gov.vn

11. BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨ THƯ:

Giám đốc: Ông Phạm Tín Trung

Di động: 0912 321867

E-mail: pttrung.syt@thaibinh.gov.vn

12. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIẾN XƯƠNG:

Giám đốc: Ông Trần Huy Quân

Di động: 0984 286110

E-mail: thquan.syt@thaibinh.gov.vn

13. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN HẢI:

Giám đốc: Ông Trần Văn Bội

14. BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM TIỀN HẢI:

Giám đốc: Ông Vũ Văn Thuỷ

Di động: 0982 058338

E-mail: vvthuy.syt@thaibinh.gov.vn

15. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ:

Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Lan

16. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG NHÂN:

Giám đốc: Ông Vũ Tiến Thành

Di động: 0912 639318

E-mail: vtthanh.syt@thaibinh.gov.vn

17. BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỲNH PHỤ :

Giám đốc: Ông Nguyễn Đông Dương

Di động: 0989 291155

E-mail: ndduong.syt@thaibinh.gov.vn

18. BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỤ DỰC:

Quyền Giám đốc: Ông Phan Anh Tiến

Di động: 0919762686

19. BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THỤY:

Giám đốc: Ông Đỗ Quang Tuấn

Di động: 0912 423928

E-mail: dqtuan.syt@thaibinh.gov.vn

20. BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI NINH:

Giám đốc: Ông Vũ Văn Quý

Di động: 0904 640323

E-mail: vvquy.syt@thaibinh.gov.vn

21. BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG:

Giám đốc: Ông Đỗ Minh Trọng

Di động: 0912 290051

E-mail: dmtrong.syt@thaibinh.gov.vn

22. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thơm

Di động: 0913 555058

E-mail: nvthom.syt@thaibinh.gov.vn

23. TRUNG TÂM CẤP CỨU 115:

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Ngãi

Di động: 0912 942031

E-mail: nvngai.syt@thaibinh.gov.vn

24. TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC MỸ PHẨM, THỰC PHẨM:

Giám đốc: Bà Bùi Thị Minh Thúy

25. CHI CỤC DÂN SỐ KHHGĐ:

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Phỏng

Di động: 0983781928

E-mail: nvphong.syt@thaibinh.gov.vn

26. CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM:

Giám đốc: Ông Trần Đăng Chuấn

Di động: 0982130839

E-mail: tdchuan.syt@thaibinh.gov.vn

27. TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA:

Giám đốc: Ông Đặng Công Toàn

Di động: 0914509898

E-mail: dctoan.syt@thaibinh.gov.vn

28. TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HƯNG

Giám đốc: Lê Văn Diện

Di động: 02273645515 -0912675916

29. TRUNG TÂM Y TẾ HƯNG HÀ

Giám đốc: Phạm Văn Hải

Di động: 02273645515 -0912675916

30. TRUNG TÂM Y TẾ KIẾN XƯƠNG

Giám đốc: Phạm Thị Thu Thanh

31. TRUNG TÂM Y TẾ QUỲNH PHỤ

Giám đốc: Nguyễn Đức Cầu

Di động: 0988149110

32. TRUNG TÂM Y TẾ THÁI THỤY

Giám đốc: Đỗ Văn Lưong

Di động: 0983131997

33. TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

Giám đốc: Đặng Trung Nhã

Di động: 0913382145

34. TRUNG TÂM Y TẾ TIỀN HẢI

Giám đốc: Nguyễn Thị Xuyến

Di động: 3654510 -0868712038

35. TRUNG TÂM Y TẾ VŨ THƯ

Giám đốc: Đỗ Thiện Khuyến

Di động:0975633369