Cơ cấu tổ chức:

1. Giám đốc Sở Y tế

2. Các Phó giám đốc Sở Y tế

3.Các phòng ban trực thuộc Sở Y tế:

- Phòng Nghiệp vụ Y

- Phòng Nghiệp vụ Dược

- Phòng Kế hoạch tài chính

- Phòng thanh tra

- Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân

- Văn phòng Sở Y tế

- Công đoàn ngành Y tế

4. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Đơn vị

Bệnh viện đa khoa tỉnh

Bệnh viện Phụ sản

Bệnh viện Nhi

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Mắt

Bệnh viện Tâm thần

Bệnh viện Phổi

Bệnh viện Phục hồi chức năng

Bệnh viện da liễu

Trung tâm VCCC 115

Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

Trung tâm Giám định y khoa

Chi cục Dân số KHHGĐ

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Bệnh viện đa khoa Thành phố

Bệnh viện đa khoa Vũ Thư

Bệnh viện đa khoa Kiến Xương

Bệnh viện đa khoa Tiền Hải

Bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải

Bệnh viện đa khoa Đông Hưng

Bệnh viện đa khoa Thái Thụy

Bệnh viện đa khoa Thái Ninh

Bệnh viện đa khoa Hưng Hà

Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân

Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ

Bệnh viện đa khoa Phụ Dực

Trung tâm y tế Thành phố

Trung tâm y tế huyện Vũ Thư

Trung tâm y tế huyện Kiến Xương

Trung tâm y tế huyện Tiền Hải

Trung tâm y tế huyện Đông Hưng

Trung tâm y tế huyện Thái Thụy

Trung tâm y tế huyện Hưng Hà

Trung tâm y tế huyện Quỳnh Phụ

 

5. 260 trạm y tế xã, phường, thị trấn trực thuộc các Trung tâm y tế huyện, thành phố