Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Văn bản xin ý kiến test
Ngày bắt đầu: 26/04/2021 Ngày hết hạn: 27/04/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý