• :
  • :
Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình (30/6/1954 – 30/6/2024), 20 năm ngày thành lập thành phố Thái Bình (30/6/2004 – 30/6/2024)!
Dự thảo

Xin ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành Dân số tỉnh Thái Bình đến năm 2030

Lĩnh vực: Dân số kế hoạch hóa gia đình

Cơ quan soạn thảo: Sở Y tế

Ngày bắt đầu: 24/05/2021

Ngày kết thúc: 10/06/2021

Số lượt xem: 1383

Góp ý: 0